BIP » ORGANIZACJE POZARZĄDOWE » Omówienie kierunków działalności oraz współpracy w 2022 roku

data publikacji:  17-09-2021 | 09:36
data ostatniej modyfikacji:  17-09-2021 | 09:42
autor dokumentu: Damian Krzemień
edycja dokumentu: Damian Krzemień

 

INFORMACJA

 

            W dniu 23 września 2021 roku o godz. 16.45 w sali 11 Urzędu Miasta Imielin przy ul.Imielińskiej 81 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, którego tematem będzie “Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok pkt. 2).

 

            W związku z tym zapraszam na posiedzenie Komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,  o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie miasta Imielin w celu omówienia kierunków działalności oraz współpracy w 2022 roku.

 

Projekt programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok został zamieszczony na stronie internetowej www.imielin.pl w BIP – organizacje pozarządowe                                         

 

 

 

 

 

                                               Józef Pacwa

 

                                               Przewodniczący

                                               Komisji Polityki Społecznej

 

 

 

 

Imielin, 16.09.2021r.