MENU PRZEDMIOTOWE » KONSULTACJE SPOŁECZNE » Konsultacjez mieszkańcami miasta Imielin projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Imielin" i "Zasłużony dla Miasta Imielin"

data publikacji:  10-05-2021 | 09:20
data ostatniej modyfikacji:  18-05-2021 | 14:40
autor dokumentu: Damian Krzemień
edycja dokumentu: Damian Krzemień

Konsultacje z mieszkańcami miasta Imielin projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Imielin" i "Zasłużony dla Miasta Imielin"

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn.zm.)  oraz Uchwały Nr XXVII/179/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Imielin (Dz.Urz.Woj. Śl. z 2017 roku, poz. 1519)

 

Burmistrz Miasta Imielin

 

zaprasza  10 maja 2021 roku od godz. 7:30 do 17 maja 2021 roku do godz. 12:00, wszystkich mieszkańców naszego miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i wyrażenia opinii na temat

 

projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Imielin" i "Zasłużony dla Miasta Imielin".


Konsultacje odbywają się poprzez pobranie udostępnionego  Formularza Konsultacyjnego, a następnie przesłanie jego skanu na adres mailowy: ankieta@imielin.pl

 

Zasady przeprowadzenia konsultacji określił Burmistrz Miasta Imielin w Zarządzeniu Nr BM.0050.38.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r.Nad przebiegiem konsultacji będzie czuwała komisja powołana Zarządzeniem Nr BM.0050.37.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r.

 

do poprania:

 

Formularz konsultacyjny (.pdf)

 

wynik konsultacji:

 

Zbiorcze wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Imielin" i "Zasłużony dla Miasta Imielin"