MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty, zawiadomienia » Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 8 listopada 2019 r. do 29 listopada 2019 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „WIOSKI POŁUDNIE”

data publikacji:  08-11-2019 | 10:28
data ostatniej modyfikacji:  20-05-2020 | 08:37
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 8 listopada 2019 r. do 29 listopada 2019 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „WIOSKI POŁUDNIE”

 

do pobrania :

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „WIOSKI POŁUDNIE” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

1. Tekst planu

3. Załacznik graficzny

 

Prognoza oddziaływania na srodowisko :

1. Tekst prognozy oddziaływania na środowisko

2. Załacznik graficzny do prognozy

3. wskazanie obszarów z możliwością urbanizacji

 

Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „JAMNICE”

 

Formularz zgłaszania uwag do planu miejscowego:

Uwagi do sporządzanego planu miejscowego

Uwagi do sporządzanego planu miejscowego - pdf