MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty, zawiadomienia » Archiwum obwieszczeń

data publikacji:  08-10-2019 | 09:05
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2019 | 09:14
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Archiwum obwieszczeń

 

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia , Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty, przyjętego Uchwałą Nr XXVII/175/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 27 lutego 2013 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

data publikacji:  16.08.2019 r

 

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej przyjętego Uchwałą Nr VII/34/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

data publikacji:  16.08.2019 r

 

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej, przyjętego Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

data publikacji:  16.08.2019 r

 

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia, przyjętego Uchwałą Nr VII/35/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

data publikacji:  16.08.2019 r

 

 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru "JAMNICE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

data publikacji: 14.06.2019 r

 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru "WIOSKI POŁUDNIE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

data publikacji: 14.06.2019 r