MENU PRZEDMIOTOWE » WYBORY I REFERENDA » Wybory do Sejmu i Senatu 2019

data publikacji:  13-08-2019 | 09:08
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2019 | 08:30
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r.

 

 

 

 

SPRAWDZANIE SPISU WYBORCÓW.Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów ( t.j. między 23 września a 4 października 2019 roku) każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.
Sprawdzenia spisu wyborców sporządzonego dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się osobiście za okazaniem dowodu osobistego w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta (I piętro pokój 26).

 


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

INFORMACJA  Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 13 września 2019 r. o możliwości dokonywania przez Pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.09.2019 r. do godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Imielin.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 23 kwietnia 2019 roku o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie numerów oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Informujemy, że Pan Bogdan Gliński, który został powołany dnia 25 lipca 2018 roku na urzędnika wyborczego w mieście Imielin będzie pełnić dyżury zgodnie z harmonogramem tj.:

 

Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
dnia 11 września br. w godzinach od 12:00 do 14:00
dnia 12 września br w godzinach od 12:00 do 14:00
dnia 13 września br w godzinach od 12:00 do 14:00


Kontakt osobisty
Urząd Miasta Imielin

p. 21, I piętro

Kontakt telefoniczny w godzinach dyżuru
(32) 22 54 111

 

Informacja Komisarza Wyborczego o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania i ich siedzibach, możliwości  głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz głosowania przez pełnomocnika.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Informacje dla wyborców :

 

 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Informacje dla Komitetów Wyborczych

 

 

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.47.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.