MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty, zawiadomienia » Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowa

data publikacji:  05-08-2019 | 13:51
data ostatniej modyfikacji:  16-08-2019 | 09:34
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej przyjętego Uchwałą Nr VII/34/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej,
przyjętego Uchwałą Nr VII/34/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku

1. Tekst planu

3.Załacznik graficzny

 

Prognoza oddziaływania na srodowisko :

1. Tekst prognozy oddziaływania na środowisko

2. Załacznik graficzny do prognozy

 

Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku - akt obowiązujący

 

Formularz zgłaszania uwag do planu miejscowego:

Uwagi do sporządzanego planu miejscowego

Uwagi do sporządzanego planu miejscowego - pdf