MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty, zawiadomienia » Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Hallera.

data publikacji:  05-08-2019 | 13:50
data ostatniej modyfikacji:  16-08-2019 | 09:32
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej, przyjętego Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Do pobrania :

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej,
przyjętego Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku

1. Tekst planu

3. Załacznik graficzny

 

Prognoza oddziaływania na srodowisko :

1. Tekst prognozy oddziaływania na środowisko

2. Załacznik graficzny do prognozy

 

Uchwala nr VII.33.2011  Rady Miasta Imielin - akt obowiązujący

 

Formularz zgłaszania uwag do planu miejscowego:

Uwagi do sporządzanego planu miejscowego

Uwagi do sporządzanego planu miejscowego - pdf