MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty, zawiadomienia » Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia.

data publikacji:  05-08-2019 | 13:49
data ostatniej modyfikacji:  26-08-2019 | 08:25
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia , Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty, przyjętego Uchwałą Nr XXVII/175/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 27 lutego 2013 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/175/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 27 lutego 2013 roku

1. Tekst planu

3. Załacznik graficzny

 

Prognoza oddziaływania na srodowisko :

1. Tekst prognozy oddziaływania na środowisko

2. Załacznik graficzny do prognozy

 

Uchwala. Rady Miasta Imielin nr XXVIII.175.2013 - akt obowiązujący

 

Formularz zgłaszania uwag do planu miejscowego:

Uwagi do sporządzanego planu miejscowego

 

Uwagi do sporządzanego planu miejscowego - pdf