MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty, zawiadomienia » Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru "WIOSKI POŁUDNIE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

data publikacji:  13-06-2019 | 13:41
data ostatniej modyfikacji:  14-06-2019 | 08:11
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru "WIOSKI POŁUDNIE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

1. Tekst planu

2. Uzasadnienie

3. Załącznik graficzny

 

Prognoza oddziaływania na środowisko :

1. Tekst prognozy oddziaływania na środowisko

2. Załączniki graficzne:

    położenie geograficzne

    wskazanie terenów z możliwością urbanizacji

 

Formularz zgłaszania uwag do planu miejscowego:

Uwagi do sporządzanego planu miejscowego