MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty, zawiadomienia » Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „JAMNICE” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

data publikacji:  13-06-2019 | 13:27
data ostatniej modyfikacji:  05-08-2019 | 14:10
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru "JAMNICE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

1. Tekst planu

2. Uzasadnienie

3. Załacznik graficzny

 

Prognoza oddziaływania na srodowisko :

1. Tekst prognozy oddziaływania na środowisko

2. Załaczniki graficzne:

    położenie geograficzne

    wskazanie terenów z możliwością urbanizacji

 

Formularz zgłaszania uwag do planu miejscowego:

Uwagi do sporządzanego planu miejscowego