BIP » OFERTY PRACY

data publikacji:  22-01-2019 | 12:59
data ostatniej modyfikacji:  25-02-2019 | 21:09
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

Wzory formularzy:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE, WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE, WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NOWEGO PRACOWNIKA

INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE, WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA IMIELIN, WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji

 

archiwalne : Zarządzenie Nr 0152/Or/4/2009 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Imielin oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy".

 

 

Podinspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Geodezji

 

12.11.2013 r. 27.11.2013 r.

 lista kandydatów

wyniki

 

Inspektor lub Podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska

 

25.04.2013 r. 15.05.2013 r. lista kandydatów wyniki