MENU PRZEDMIOTOWE » FINANSE » Podatki i opłaty » archiwum

data publikacji:  07-01-2019 | 16:43
data ostatniej modyfikacji:  07-01-2019 | 16:46
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 2018

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 2018

 Zgłoszenie zamiaru korzystania zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis 2018