MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty, zawiadomienia » Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia

data publikacji:  13-09-2018 | 09:08
data ostatniej modyfikacji:  13-09-2018 | 10:40
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

 

Informuje się, że zmiana obowiązującego planu miejscowego będzie polegała wyłącznie na aktualizacji szerokości stref ochronnych od sieci elektroenergetycznych (ujętych w tekście planu i oznaczonych na rysunku planu), których zapisy w znacznym stopniu ograniczają ich zagospodarowywanie, włącznie z zakazem lokalizacji zabudowy. Zmiana planu umożliwi pełniejsze wykorzystanie dla celów inwestycyjnych terenów znajdujących się w strefach technicznych sieci infrastruktury elektroenergetycznych. Nowe regulacje prawne mają na celu wyeliminowanie zapisów uniemożliwiających lokalizowanie zabudowy w tych strefach, których zasięgi zwyczajowo zostały ustanowione z naddatkiem.

 

do pobrania:

wniosek do sporządzanego planu miejscowego