MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty, zawiadomienia » Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „WIOSKI POŁUDNIE” wraz z prognozą oddziaływania na

data publikacji:  05-07-2018 | 10:04
data ostatniej modyfikacji:  05-07-2018 | 10:07
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

 

 

 

do pobrania: 

wniosek do sporządzanego planu miejscowego