MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty, zawiadomienia » Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „JAMNICE” wraz z prognozą oddziaływania na środowis

data publikacji:  05-07-2018 | 09:55
data ostatniej modyfikacji:  05-07-2018 | 10:00
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „JAMNICE” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

do pobrania: 

wniosek do sporządzanego planu miejscowego