MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty, zawiadomienia » Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Św. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP, nasypem kolejowym „Maczki Bór” _2

data publikacji:  24-04-2018 | 08:18
data ostatniej modyfikacji:  24-04-2018 | 08:25
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

Wyłożenie na okres od 24 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r.

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Św. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP, nasypem kolejowym „Maczki Bór” :

1. Tekst planu

2. Uzasadnienie

3. Załacznik graficzny

 

Prognoza oddziaływania na srodowisko :

1. Tekst prognozy oddziaływania na środowisko

2. Załacznik graficzny "Położenie geograficzne"

3. Załącznik graficzny "Wskazanie terenów z możliwością urbanizacji"

 

Formularz zgłaszania uwag do planu miejscowego:

Uwagi do sporządzanego planu miejscowego