MENU PRZEDMIOTOWE » OCHRONA ŚRODOWISKA » "Eksploatacja węgla kamiennego ze złoża Imielin - Północ" » materiały do pobrania » Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne

data publikacji:  09-01-2018 | 13:10
data ostatniej modyfikacji:  09-01-2018 | 14:59
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Dokumentacja Hydroogeologiczna Złoża Imielin Płónoc

Zał. 1 - Mapa lokalizacji złoża

Zał. 2 - Mapa dokumentacyjna

Zał. 3 - Mapa zasięgu wpływów i obniżeń terenu w wyniku projektowanej eksploatacji-Model

Zał. 4 - Fragment szczegółowej Mapy Hydrogeologicznej Polski

Zał. 5 - Mapa hydrograficzna

Zał. 6 - Mapa hydrogeologiczna stropu karbonu

Zał. 7 - Mapa miąższości nadkładu i kontaktów hydraulicznych-Model

Zał. 8 - Mapa hydrogeologiczna miąższości utworów czwartorzędowychZał. 8 - Mapa hydrogeologiczna miąższości utworów czwartorzędowych

zał. 9 - Mapa hydroizohips czwartorzędowego poziomu wodonośnego-Model

Zał. 10 - Mapa hydrogeologiczna miąższości utworów neogenu

Zał. 11 - Mapa hydrogeologiczna miąższości utworów triasu

zał. 12 - Mapa hydroizohips triasowego poziomu wodonośnego-Model

Zał. 13 - Mapa miąższości zbiornika wód triasowych GZWP-452 Chrzanów_poprawa

Zał. 14 - Przekrój hydrogeologiczny 1-1' (W-E)

Zał. 15 - Przekrój hydrogeologiczny 2-2' (W-E)

Zał. 16 - Przekrój hydrogeologiczny 3-3' (N-S)

Zał. 17 - Mapa hydrogeologiczna pokładu 206_1-Model

Zał. 18 - Mapa hydrogeologiczna pokładu 207_2-Model

Zał. 19 - Mapa hydrogeologiczna pokładu 209_2-Model

Zał. 20 - Profile hydrogeologiczne-Model

Zał. 21 - Schemat głównego odwadniania KWK Ziemowit

Zał. 22 - Mapa morfologii terenu z uwzgędnieniem prognozowanych obniżeń

Zał. 23 - Wykresy próbnych pompowań (otwory ZIP-1 i ZIP-2)

Zał. 24 - Zestawienie zbiorcze wyników wierceń otworów ZIP-1-ZIP-5

Zał. 25a - Karty studni

Zał. 25b - Karty cieków i zbiorników wodnych na powierzchni

Zał. 26 - Wyniki analiz fizykochemicznych i promieniotwórczości wód

Zał. 27 - Harmonogram eksploatacji

Zał. 28a - Archiwalna mapa poziomu triasowego

Zał. 28b - Mapa udostępnienia złoża Imielin Północ

 

Wyniki badań geofizycznych:

ZIP-1 :

ZIP-1_ANALIT_179-820m

ZIP-1_INKLINOMETR_0-820m

ZIP-1_NORM_179-820m

ZIP-1_orzeczenie_geof_0-820m

ZIP-1_POPA_179-820m

ZIP-1_RPSR_0-820m

 

ZIP-2:

ZIP-2_ANALIT_214-850m

ZIP-2_INKLINOMETR_0-850m

ZIP-2_NORM_214-850m

ZIP-2_orzeczenie_geof_0-850m

ZIP-2_POPA_214-850m

ZIP-2_RPSR_0-850m

 

ZIP-3

ZIP - 3_orzeczenie_geof_119,0 - 820,0m

ZIP-3_ANALIT_119-820m

ZIP-3_INKLINOMETR_0-820m

ZIP-3_NORM_119-820m

ZIP-3_POPA_119-820m

ZIP-3_PSR_119-820m

ZIP-3_RPSR_119-820m

 

ZIP-4

ZIP-4_ANALIT_116-804m

ZIP-4_INKLINOMETR_0-803m

ZIP-4_NORM_116-806m

ZIP-4_orzeczenie_geof_116,0 - 806,0m

ZIP-4_POPA_116-806m

 ZIP-4_RPSR_0-806m

 

ZIP-5

ZIP-5_ANALIT_108-675m

ZIP-5_INKLINOMETR_0-738m

ZIP-5_NORM_108-740m

ZIP-5_orzeczenie_geof_0-740m

ZIP-5_POPA_108-740m

ZIP-5_RPSR_0-740m