MENU PRZEDMIOTOWE » OCHRONA ŚRODOWISKA » "Eksploatacja węgla kamiennego ze złoża Imielin - Północ" » materiały do pobrania » załącznik 10

data publikacji:  08-01-2018 | 16:39
data ostatniej modyfikacji:  08-01-2018 | 18:30
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

Analiza wzajemnego oddziaływania projektowanej eksploatacji górniczej w złożu „Imielin Północ” na odkrywkowe zakłady górnicze i zbiornik wody pitnej Dziećkowice dla potrzeb KW S.A. Oddział KWK Ziemowit

 

strona tytułowa

 

Zał. 1 - Mapa dokumentacyjna

 

Zał. 2 - Mapa hydrogeologiczna stropu karbonu

 

Zał. 3 - Mapa miąższości nadkładu i kontaktów hydraulicznych

 

Zał. 4 - Mapa hydrogeologiczna miąższości utworów Q

 

Zał. 5 - Mapa hydrogeologiczna miąższości utworów neogenu

 

Zał. 6 - Mapa hydrogeologiczna miąższości utworów triasu

 

Zał. 7 - Przekrój hydrogeologiczny 1-1' (W-E)

 

Zał. 8 - Przekrój hydrogeologiczny 2-2' (W-E)

 

Zał. 9 - Przekrój hydrogeologiczny 3-3' (N-S)

 

Zał.10

 

Zał.11

 

Zał.12

 

Zał. 13

 

Zał.14

 

Zał.15

 

Zał.16