MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty, zawiadomienia » Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Nowozachęty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

data publikacji:  20-12-2017 | 19:48
data ostatniej modyfikacji:  23-12-2017 | 13:06
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Nowozachęty

1. Tekst planu

2. Uzasadnienie

3. Załacznik graficzny

 

Prognoza oddziaływania na srodowisko :

1. Tekst prognozy oddziaływania na środowisko

2. Załacznik graficzny 

 

Formularz zgłaszania uwag do planu miejscowego:

Uwagi do sporządzanego planu miejscowego