MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty, zawiadomienia » Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojciecha Sapety, Pokoju i Imielińską

data publikacji:  20-12-2017 | 18:01
data ostatniej modyfikacji:  23-12-2017 | 13:23
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojciecha Sapety, Pokoju i Imielińską

 

1. Tekst planu

2. Uzasadnienie

3. Załacznik graficzny

 

Prognoza oddziaływania na srodowisko :

1. Tekst prognozy oddziaływania na środowisko

2. Załacznik garficzny "Położenie geograficzne"

3. Załącznik graficzny "Wskazanie terenów z możliwością urbanizacji"

 

Formularz zgłaszania uwag do planu miejscowego:

Uwagi do sporządzanego planu miejscowego