MENU PRZEDMIOTOWE » OCHRONA ŚRODOWISKA » "Eksploatacja węgla kamiennego ze złoża Imielin - Północ" » materiały do pobrania

data publikacji:  24-10-2017 | 15:00
data ostatniej modyfikacji:  09-01-2018 | 14:01
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 10 listopada 2017r.


Pismo znak: 73/D/DT/TMG/MG/MGM/AB/ /17 z dnia 10 listopada 2017


Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

 

Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 20 września 2017r. 

 


Wyjaśnienia oraz uzupełnienia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”

 

załączniki 1,2,3,4 stanowią tajemnicę handlową przedsiębiorstwa

 

załącznik 5

 

załacznik 6

 

załącznik 7

 

załacznik 8

 

załacznik 9

 

Załącznik 10 ( udostępniony 12 grudnia 2017 r)

 

Załącznik 11  ( udostępniony 12 grudnia 2017 r)

 

Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem odwodnień do wydobywania węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”   ( udostępniony 12 grudnia 2017 r)

 

  

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. EKSPLOATACJA WĘGLA KAMIENNEGO ZE ZŁOŻA „IMIELIN PÓŁNOC“  10.04.2017 :

 
 

 

Raport złoże IMIELIN POLNOC - 10.04.2017

 

  

załącznik 1

 

 

załącznik 2

 

 

załącznik 3

 

 

załącznik 4

 

 

załącznik 5

 

 

załącznik 5-1

 

załącznik 6

 

załącznik 6-1

 

załącznik 7

 

załącznik 8

 

załacznik 9

 

załacznik 10

 

załącznik 11

 

załącznik 12

 

załącznik 13-1

 

załącznik 13-2

 

załącznik 13-3

 

Inwentaryzacja przyrodnicza złoża Imielin Północ