MENU PRZEDMIOTOWE » OCHRONA ŚRODOWISKA » informacje, obwieszczenia » Konsultacje społeczne program ochrony środowiska

data publikacji:  15-09-2017 | 15:34
data ostatniej modyfikacji:  15-09-2017 | 16:15
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zawiadamia, o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Proces konsultacji społecznych prowadzony jest na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie,  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Informacje na stronie http://konsultacje.powiatbl.pl