BIP » URZĄD MIASTA IMIELIN » Referaty i samodzielne stanowiska UM » Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji » Archiwum

data publikacji:  03-08-2017 | 09:57
data ostatniej modyfikacji:  13-09-2018 | 09:24
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

W dniach od 26 sierpnia 2016r. do 16 września 2016r. w siedzibie Urzędu Miasta, w sali nr 31 na II piętrze, w godzinach pracy urzędu, będzie odbywało się wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Jednocześnie informujemy, że projekt studium zostaje wyłożony do publicznego wglądu w częściowym zakresie przestrzennym dla nieruchomości, na których zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do pierwszego wyłożenia, w tym w związku z rozstrzygnięciem uwag po wyłożeniu pierwszym.

Uwagi do projektu studium można składać na piśmie do Burmistrza Miasta Imielin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2016r.


Dyżur projektanta studium będzie miał miejsce w dniu 7 września w godzinach 9:00-14:00.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 września 2016r. w godzinach 15:00 – 17:00 w Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41 – 407 Imielin, w sali nr 11.