MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty, zawiadomienia » Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla terenu w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Nowozachęty wraz

data publikacji:  10-07-2017 | 11:52
data ostatniej modyfikacji:  20-12-2017 | 17:59
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla terenu w rejonie ul. Poniatowskiego  i ul. Nowozachęty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Uchwała nr XXXIII_194_2017 Rady Miasta Imielin z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla terenu w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Nowozachęty  

 

Wniosek do planu miejscowego

 

Do pobrania :

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Nowozachęty

1. Tekst planu

2. Uzasadnienie

3. Załacznik graficzny

 

Prognoza oddziaływania na srodowisko :

1. Tekst prognozy oddziaływania na środowisko

2. Załacznik graficzny 

 

Formularz zgłaszania uwag do planu miejscowego:

 

Uwagi do sporządzanego planu miejscowego