MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty, zawiadomienia » Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego pomiędzy ul. Św. Brata Alberta

data publikacji:  05-06-2017 | 10:23
data ostatniej modyfikacji:  20-12-2017 | 17:58
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego pomiędzy ul. Św. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP, nasypem kolejowym „Maczki Bór”, a zachodnią granicą miasta, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Uchwała nr XXVII/173/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Św. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP, nasypem kolejowym „Maczki Bór”, a zachodnią granicą miasta

 

wniosek do sporządzanego planu miejscowego

 

Do pobrania :

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Św. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP, nasypem kolejowym „Maczki Bór” :

1. Tekst planu

2. Uzasadnienie

3. Załacznik graficzny

 

Prognoza oddziaływania na srodowisko :

1. Tekst prognozy oddziaływania na środowisko

2. Załacznik graficzny "Położenie geograficzne"

 

3. Załącznik graficzny "Wskazanie terenów z możliwością urbanizacji"