MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty, zawiadomienia » Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojciecha Sapety, Pokoju

data publikacji:  05-06-2017 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  05-06-2017 | 10:21
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojciecha Sapety, Pokoju i Imielińską, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Uchwała Nr XXVII/174/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojciecha Sapety, Pokoju i Imielińską

 

Wniosek do sporządzanego planu miejscowego