MENU PRZEDMIOTOWE » KONSULTACJE SPOŁECZNE

data publikacji:  20-04-2017 | 09:08
data ostatniej modyfikacji:  26-04-2017 | 07:38
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

   

  Burmistrz Miasta Imielin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Imielin w sprawie wejścia Miasta Imielin w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

   

  Od  dnia 26 kwietnia 2017 r. do dnia 10 maja 2017 r. zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i wyrażenia opinii na temat wstąpienia miasta Imielin do Związku Metropolitalnego.

  W dniu 11 kwietnia br. , Rada Miasta Imielin Uchwałą  Nr XXIX/185/2017 podjęła decyzję o  przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Imielina  dotyczących wejścia naszego miasta   w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim. 

  Zasady przeprowadzenia konsultacji określił Burmistrz Miasta Imielin w Zarządzeniu Nr BM.0050.18.2017 z dnia 12 kwietnia 2017r.  Nad przebiegiem konsultacji będzie czuwała komisja powołana Zarządzeniem Nr BM.0050.19.2017 z dnia 12 kwietnia 2017r. 

   

  Termin konsultacji:

  Od dnia 26 kwietnia 2017r. od godziny 7.30  do dnia 10 maja 2017r. do godziny 15.30.  

   

  Cel konsultacji:

  Celem konsultacji będzie poznanie opinii mieszkańców Miasta Imielin dotyczącej wejścia Miasta Imielin w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

   

  Forma konsultacji: 

  Konsultacje przeprowadzone będą w formie badania ankietowego.

  Konsultacje polegać będą na uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za wejściem Miasta Imielin w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim?”    

   

  Uprawnieni do udziału w konsultacjach:

  Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Imielin.

  Sposób przeprowadzenia głosowania: 

   

  Głosowanie przeprowadza się na Formularzach konsultacyjnych, ostemplowanych 

  w lewym górnym rogu pieczęcią o treści: 

  URZĄD MIASTA IMIELIN 

  41-407 Imielin, ul. Imielińska 81

  tel. 32 22 55 505 do 6 fax 32 22 55 507

  NIP 222-00-41-485  

  Konsultacje z mieszkańcami Miasta Imielin będą przeprowadzone: 

  w formie elektronicznej  – poprzez pobranie udostępnianego na stronie BIP-u Urzędu Miasta Imielin oraz stronie Urzędu Miasta Imielin, Formularza konsultacyjnego, a następnie przesłanie jego skanu na adres mailowy ankieta@imielin.pl;

  w formie bezpośredniej – poprzez pobranie Formularza konsultacyjnego w:

  - Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, przy głównym wejściu do budynku,   w godzinach pracy;

  - Hali widowiskowo – sportowej, ul. Sapety 8a, przy głównym wejściu do budynku   w godzinach pracy; 

  - Miejskim Centrum Kultury – Biblioteka, ul. Imielińska 92, przy głównym wejściu do budynku  w godzinach pracy,

  - Miejskim Centrum Kultury - DK „Sokolnia”, ul. Imielińska 29, przy wejściu do budynku   w godzinach pracy;

   

  a następnie, wrzucenie Formularza konsultacyjnego do urn znajdujących się w:

  - Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, na parterze przy głównym wejściu do budynku    w godzinach pracy;

  - Hali widowiskowo – sportowej, ul. Sapety 8a, przy głównym wejściu do budynku    w godzinach    pracy;

  - Miejskim Centrum Kultury – Biblioteka, ul. Imielińska 92, przy głównym wejściu do budynku    w godzinach pracy;

  - Miejskim Centrum Kultury - DK „Sokolnia”, ul. Imielińska 29, przy wejściu do budynku  w godzinach pracy.

   

  Głosowanie

  1. Głosowanie polegać będzie na umieszczeniu znaku „x” w odpowiedniej rubryce „TAK”,  „NIE” na Formularzu konsultacyjnym. 

  2. Głosem ważnym będzie postawienie znaku „x” w jednej z rubryk. 

  3. Jeżeli głosujący na karcie postawi znak „x” w dwóch rubrykach lub nie postawi znaku „x” w żadnej rubryce, głos uważa się za nieważny. 

  4. Głosem nieważnym będzie także opinia zawarta w Formularzu konsultacyjnym, który:

  1) nie został podpisany;

  2) oddany został przez osobę niebędącą mieszkańcem Miasta Imielin;

  3) oddany został przez osobę, której nie można zidentyfikować jako mieszkańca Miasta Imielin;

  4) oddany przez osobę, która nie wyraziła zgody na przetwarzanie jej danych osobowych;

  5) oddany został na innym druku niż Formularz konsultacyjny stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia;

  6) oddany został na Formularzu konsultacyjnym zmodyfikowanym przez uczestnika konsultacji;

  7) oddany został na Formularzu konsultacyjnym nie zawierającym pieczęci;

  8) oddany po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie konsultacji;

  9) wysyłany drogą elektroniczną na inny adres niż ankieta@imielin.pl.

   

  Wyniki:

  Wyniki konsultacji będą wykorzystywane tylko do przeprowadzenia postępowania   związanego z wejściem Miasta Imielin w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

  9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim, zostaną przedstawione do 7 dni od dnia zakończenia konsultacji Radzie Miasta Imielin oraz zostaną podane do publicznej wiadomości w BIP-ie Urzędu Miasta Imielin, stronie Urzędu Miasta Imielin oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Imielin.

   

  BURMISTRZ MIASTA IMIELIN

  (-) JAN CHWIĘDACZ

   

   

   

   

   FORMULARZ KONSULTACYJNY - DO POBRANIA

   

  akty prawne dotyczące konsultacji:

   

  Uchwała Nr XXIX/185/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Imielin dotyczących wejścia miasta Imielin w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim

   

  Zarządzenie Nr BM.0050.18.2017 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Imielin w sprawie wejścia Miasta Imielin w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim

   

  Zarządzenie Nr BM.0050.19.2017 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Imielin