BIP » ORGANIZACJE POZARZĄDOWE » Małe granty » Oferta złożona w dniu 20 lipca 2015 r. przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

data publikacji:  28-07-2016 | 14:37
data ostatniej modyfikacji:  28-07-2016 | 14:54
autor dokumentu: Sabina Stęchły
edycja dokumentu: Sabina Stęchły

 

Oferta złożona w dniu 20 lipca 2015 r. przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Oddziału Rejonowego w Mysłowicach, na realizację zadania publicznego p.n. "Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprezy turystycznej i krajoznawczej oraz imprezy rekreacyjnej dla osób w wieku emerytalnym z Imielina"

 

- Oferta

 

- Zarządzenie Nr BM.0050.39.2015 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 21 lipca 2015 roku