BIP » ORGANIZACJE POZARZĄDOWE » Małe granty » Oferta złożona w dniu 26 czerwca 2015 r. przez UKS "Energia" Imielin

data publikacji:  28-07-2016 | 14:37
data ostatniej modyfikacji:  28-07-2016 | 14:44
autor dokumentu: Sabina Stęchły
edycja dokumentu: Sabina Stęchły

 

 

 

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "ENERGIA" Imielin na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych i krajoznawczych oraz imprez rekreacyjnych dla osób starszych oraz samotnych z Imielina" w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2014 roku.

 

- Oferta

- Zarządzenie Nr BM.0050.37.2015 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 30 czerwca 2015 roku