MENU PRZEDMIOTOWE » PETYCJE » Zestawienie złożonych petycji

data publikacji:  19-02-2016 | 09:00
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2020 | 11:37
autor dokumentu: Sabina Stęchły
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Informacja
o sposobie załatwienia petycji
1. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja Zamieszczenie na stałe w oficjalnym serwisie gminy wydzielonej zakładki o nazwie "Kącik przedsiębiorcy" 04.12.2015r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź
2. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja Przystąpienie gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw-edycja 2016 18.03.2016r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź
3. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja Utworzenia przez Kierownika JST "Biblioteczki samorządowca" 21.04.2016r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź
4. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja Zaplanowania w budżecie gminy wymiany systemów operacyjnych 22.04.2016r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 
Odpowiedź
5.

 

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 

Petycja Dokonanie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych" 24.10.2016r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź

 

6.

 

 

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 

Petycja

 

Utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czyste Powietrze", w której znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrze (niespalanie śmieci)

 

03.11.2016r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź
 7.

Szulc-Efekt sp.z.o.o

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 

Petycja  opublikowanie w całosci wniosku o udostępnienie informacji publicznej w przemiocie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na stronie BIP Urzędu Miasta Imielin  13.02.2017r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź 
8 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja

Przekazanie informacji o niekomercyjnym projekcie pn.
Wdrażanie PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA 2018.

29.01.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

przekazano do wskazanych jednostek w dniu 15.02.2018r

9

Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału Międzygminnego, 41-400 Mysłowice        ul. Mickiewicza 6-8

Petycja w sprawie zapewnienia środków w budżecie miasta Imielin na rok 2018 na wzrost wynagrodzeń pracowników wszystkicj jednostek samorządowych i Urzędu Miasta Imielin 26.03.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petyc odpowiedz 
 10

Szulc-Efekt sp.z.o.o

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Petycja w temacie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019 08.03.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petyc przekazano do wskazanych jednostek podległych podległych: szkół i przedszkola w dniach  13-14.03.2019r
11 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w temacie wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta Imielin w sprawie Eksploatacji węgla kamiennego ze złoża Imielin-Północ 04.03.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź 
12

Klub Malucha Baby House Małgorzata Bałys, Imielin, ul. Sapety1

Petycja Zwiększenie dotacji celowej z budżetu miasta na dziecko objęte opieką w żłobku, klubie dzieciecym, lub przez dziennego opiekuna. 04.06.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź 
13 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja Optymalizacja kosztów usług telekomunikacyjnych. 26.08.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź
14 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja Montaż progu zwalniajacego na ulicy Klonowej 18.06.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedż