MENU PRZEDMIOTOWE » WYBORY I REFERENDA » Archiwum wybory » OGÓLNOKRAJOWE REFERENDUM - 6 WRZEŚNIA 2015 R.

data publikacji:  01-10-2015 | 12:37
data ostatniej modyfikacji:  01-10-2015 | 12:38
autor dokumentu: Sabina Stęchły
edycja dokumentu: Sabina Stęchły

 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 24 lipca 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum na terenie miasta Imielin, możliwości głosowania korespondencyjnego  i przez pełnomocnika w ogólnokrajowym referendum  wyznaczonym na dzień 6 września 2015 roku.
 


Zarządzenie Nr BM.0050.41.2015 Burmistrza Miasta Imielin  z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie zapewnienia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów, haseł  i innych materiałów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum.Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej  dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum w kraju.Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Imielin w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Zarządzenie Nr BM.0050.48.2015 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania czterech obwodowych komisji do spraw referendum w Imielinie, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

 

Informacja o terminie pierwszego posiedzenia obwodowych komisji do spraw referendum w Imielinie

 

Uchwały obwodowych komisji do spraw referendum w Imielinie w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o składzie i pełnionych funkcjach w Obwodowych Komisjach do Spraw Referendum w Imielinie