MENU PRZEDMIOTOWE » BEZPIECZEŃSTWO » RSO - Regionalny System Ostrzegania

data publikacji:  14-08-2015 | 09:53
data ostatniej modyfikacji:  14-08-2015 | 10:14
autor dokumentu: Sabina Stęchły
edycja dokumentu: Sabina Stęchły

 

https://mac.gov.pl/projekty/regionalny-system-ostrzegania-rso

 

http://www.powiatbl.pl/aktualnosci-telefon/1401-rso-regionalny-system-ostrzegania