BIP » ORGANIZACJE POZARZĄDOWE » Małe granty » Archiwum

data publikacji:  30-06-2015 | 14:35
data ostatniej modyfikacji:  28-07-2016 | 14:54
autor dokumentu: Sabina Stęchły
edycja dokumentu: Sabina Stęchły

 

Oferta złożona w dniu 20 lipca 2015 r. przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

 

Oferta złożona w dniu 26 czerwca 2015 r. przez UKS "Energia" Imielin

 

Oferta złożona w dniu 7 lipca 2014 r. przez PZERiI Zarząd Oddziału Rejonowego w Mysłowicach

 

Oferta złożona w dniu 1 sierpnia 2013 r. przez PZERiI Zarząd Oddziału Rejonowego w Mysłowicach

 

Oferta złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Mysłowicach

 

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Młodzi Aktywni

 

Oferta zlożona przez Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis