BIP » ORGANIZACJE POZARZĄDOWE » Małe granty » Oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy "ENERGIA" Imielin

data publikacji:  16-01-2015 | 12:00
data ostatniej modyfikacji:  16-01-2015 | 13:14
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Katarzyna Chowaniec

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "ENERGIA" w Imielinie na realizację zadania:  "AKCJA ZIMA 2015 - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży" w okresie od 02 lutego do 06 lutego 2015 roku.

 

- Oferta

 

- Zarządzenie Nr BM.0050 .2015 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 16 stycznia 2015 roku

 

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości i każdy w terminie do 23 stycznia 2015 roku może zgłosić uwagi dotyczące oferty.