MENU PRZEDMIOTOWE » REJESTRY

data publikacji:  17-07-2014 | 13:53
data ostatniej modyfikacji:  07-03-2016 | 11:23
autor dokumentu: Sabina Stęchły
edycja dokumentu: Sabina Stęchły

 


Uchwała Nr XV/106/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Imielinie

 

Zarządzenie Nr BM.0050.36.2014 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Dyrektora samorządowej instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury w Imielinie

 

Uchwała Nr XLI/277/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Imielinie

 

Uchwała Nr XLI/276/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Imielinie