BIP » ORGANIZACJE POZARZĄDOWE » Małe granty » Oferta złożona dnia 7 lipca 2014r. przez PZERiI Zarząd Oddziału Rejonowego w Mysłowicach

data publikacji:  09-07-2014 | 14:15
data ostatniej modyfikacji:  09-07-2014 | 15:10
autor dokumentu: Sabina Stęchły
edycja dokumentu: Sabina Stęchły

 

Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Oddziału Rejonowego w Mysłowicach na wsparcie  realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych i krajoznawczych oraz imprez rekreacyjnych dla osób starszych oraz samotnych z Imielina" w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2014 roku.

 

- Oferta

 

- Zarządzenie Nr BM.0050.38.2014 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 08 lipca 2014 roku

 

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości i każdy w terminie do 17 lipca 2014 roku może zgłosić uwagi dotyczące oferty.