MENU PRZEDMIOTOWE » REJESTRY

data publikacji:  01-07-2014 | 07:29
data ostatniej modyfikacji:  11-02-2016 | 12:45
autor dokumentu: Sabina Stęchły
edycja dokumentu: Sabina Stęchły

 

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych


Rejestr Instutucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Imielin

Przepisy prawa