MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia do 30 000 euro

data publikacji:  06-05-2014 | 10:35
data ostatniej modyfikacji:  06-10-2020 | 13:29
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

„Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowego dla Miasta Imielin” 03.04.2019
Status: aktualny | wyniki postępowania | więcej »»»
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlanego wraz z przedmiarami robót, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla inwestycji pn.: „ Przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Aptecznej.” 19.06.2018
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonanie wraz z montażem 4 tablic pamiątkowych 30.10.2017
więcej »»»
Redagowanie, skład, druk i dystrybucja gazety lokalnej „Kurier – Imielińska Gazeta Samorządowa” w 2018 roku 30.11.2017
Status: zakończony | więcej »»»
"Zabudowa progów zwalniających na skrzyżowaniu ulic: W. Sapety i Skalnej oraz P. Skargi i A. Kordeckiego w Imielinie." 24.06.2015
Status: zakończony | więcej »»»
Realizacja zadania w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt w 2015 r. w Gminie Imielin 22.10.2014
Status: zakończony | więcej »»»
Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych w Imielinie. 10.07.2014
Status: zakończony | więcej »»»