MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia do 30 000 euro

data publikacji:  06-05-2014 | 10:35
data ostatniej modyfikacji:  13-01-2021 | 12:19
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

Wykonanie wraz z montażem 9 tablic informacyjno - promocyjnych w ramach promocji projektów. 31.12.2020
wyniki postępowania | więcej »»»
Dostawa materiałów biurowych w 2021 roku do siedziby Urzędu Miasta Imielin. 09.12.2020
więcej »»»
Dostawa prenumeraty prasy w 2021 roku do siedziby Urzędu Miasta Imielin. 09.12.2020
więcej »»»
Redagowanie, skład, druk i dystrybucja gazety lokalnej „Kurier – Imielińska Gazeta Samorządowa” w 2021 roku 27.11.2020
Status: aktualny | więcej »»»
Wykonanie tablicy informacyjno – promocyjnej do projektu pn. "Budowa drogi gminnej łączącej ulice Brata Alberta i Drzymały w Imielinie", wraz montażem przy ul. Brata Alberta. 18.09.2020
Status: aktualny | wyniki postępowania | więcej »»»
Remont ulicy Aptecznej w Imielinie. 19.06.2020
Status: aktualny | więcej »»»
Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021 – 2024 dla Gminy Imielin 13.05.2020
Status: aktualny | więcej »»»
Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej dla zadania pn.: „Zarurowanie rowu melioracyjnego przy ul. Nowej w Imielinie." 16.04.2020
Status: aktualny | więcej »»»
"Kompleksowa organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej eco run „DUO Cross Imielin”" 28.02.2020
Status: aktualny | więcej »»»
Redagowanie, skład, druk i dystrybucja gazety lokalnej „Kurier – Imielińska Gazeta Samorządowa” w 2020 roku 25.11.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Dostawa łodzi motorowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielinie.” 06.11.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Opracowanie projektu rozbiórki budynków przy ul. Miarki 9 w Imielinie” 13.09.2019
Status: aktualny | wyniki postępowania | więcej »»»
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż symbolicznego nagrobku “Pamięci ofiar II wojny światowej” (pomnika) na cmentarzu parafialnym w Imielinie 06.09.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlanego wraz z przedmiarami robót, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla inwestycji pn.: „Przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Aptecznej oraz wymiana nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Imielińską do skrzyżowania z ul. Olszewskiego.” 11.06.2019
Status: aktualny | więcej »»»
"Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlanego wraz z przedmiarami robót, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla inwestycji pn.: „ Przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Aptecznej oraz wymiana nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Imielińską do skrzyżowania z ul. Olszewskiego.” 07.05.2019
więcej »»»
Opracowanie projektu rozbiórki budynku przy ul. Aptecznej 12 w Imielinie 03.04.2019
Status: aktualny | wyniki postępowania | więcej »»»
Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy sportowo-rekreacyjnej pn. „DUO CROSS IMIELIN” w dniu 6 lipca 2019 roku na terenie Stadionu Miejskiego w Imielinie, ul. Gen. Hallera 37a . 20.03.2019
Status: aktualny | więcej »»»
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży drewna III grudzień 2018 03.12.2018
więcej »»»
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży drewna 2 04.10.2018
więcej »»»
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży drewna 17.08.2018
więcej »»»
 
1 | 2