MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia do 30 000 euro

data publikacji:  06-05-2014 | 10:35
data ostatniej modyfikacji:  13-09-2019 | 19:17
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

„Opracowanie projektu rozbiórki budynków przy ul. Miarki 9 w Imielinie” 13.09.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlanego wraz z przedmiarami robót, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla inwestycji pn.: „Przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Aptecznej oraz wymiana nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Imielińską do skrzyżowania z ul. Olszewskiego.” 11.06.2019
Status: aktualny | więcej »»»
"Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlanego wraz z przedmiarami robót, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla inwestycji pn.: „ Przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Aptecznej oraz wymiana nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Imielińską do skrzyżowania z ul. Olszewskiego.” 07.05.2019
więcej »»»
Opracowanie projektu rozbiórki budynku przy ul. Aptecznej 12 w Imielinie 03.04.2019
Status: aktualny | wyniki postępowania | więcej »»»
Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy sportowo-rekreacyjnej pn. „DUO CROSS IMIELIN” w dniu 6 lipca 2019 roku na terenie Stadionu Miejskiego w Imielinie, ul. Gen. Hallera 37a . 20.03.2019
Status: aktualny | więcej »»»
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży drewna III grudzień 2018 03.12.2018
więcej »»»
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży drewna 2 04.10.2018
więcej »»»
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży drewna 17.08.2018
więcej »»»
Wykonanie wraz z montażem 2 tablic pamiątkowych 30.01.2018
Status: aktualny | wyniki postępowania | więcej »»»