MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia do 30 000 euro

data publikacji:  18-09-2020 | 10:26
data ostatniej modyfikacji:  18-09-2020 | 10:32
data wytworzenia dokumentu:  18-09-2020
edycja dokumentu: Marzanna Fabian
  Wyniki postępowania
Wykonanie tablicy informacyjno – promocyjnej do projektu pn. "Budowa drogi gminnej łączącej ulice Brata Alberta i Drzymały w Imielinie", wraz montażem przy ul. Brata Alberta. 18.09.2020

 

    Wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjno - promocyjnej w ramach promocji projektu pn. "Budowa drogi gminnej łączącej ulice Brata Alberta i Drzymały w Imielinie." 

    współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014 - 2020

    Tablica wolno stojąca o wymiarach 80cm x 120 cm, montaż przy ul. Brata Alberta

 
Zalaczniki:
zapytanie-tablica.pdf
wzor-tablicy.pdf
formularz-oferty.pdf
««« powrót