MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia do 30 000 euro

data publikacji:  19-06-2020 | 16:26
data ostatniej modyfikacji:  19-06-2020 | 16:29
autor dokumentu: Marcin Korfanty
edycja dokumentu: Marzanna Fabian
   
Remont ulicy Aptecznej w Imielinie. 19.06.2020

 

Zmiana geometrii skrzyżowania ulicy Aptecznej i Floriana w celu zniwelowania ryzyka

zalewnia prywatnych posesji oraz wymianę nawierzchni wraz z podbudowa w celu przerwania

dalszego dewastowania elementów pasa drogowego.

 

Z uwagi na charakter prac dopuszczamy zastosowanie jedynie kostki brukowej typu:

Bruk-Bet Urbanit 16x24cm, grubość 8cm, granit szary jasny P-Lamino 5 (Rustical) o

wytrzymałości 4MPa

 

Ofertę należy przesłać do 23.06.2020r

 
Zalaczniki:
aptecznaremont.przedmiar.pdf
aptecznaremont.zapytanieofertowe.gk20061911270.pdf
««« powrót