MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia do 30 000 euro

data publikacji:  13-05-2020 | 14:35
data ostatniej modyfikacji:  15-05-2020 | 11:50
autor dokumentu: Mirosława Strojny
edycja dokumentu: Marzanna Fabian
   
Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021 – 2024 dla Gminy Imielin 13.05.2020

Zapytanie Ofertowe na :

"Wykonanie kompletnej Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Imielin",

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
- Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.282 ),
- Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia r
ejestru zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r., nr 113 poz. 661), Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem ( Dz. U. 2019, poz. 1886),

- Instrukcją opracowania kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków wydanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Informacja Zamawiającego z dnia 15.05.2020 r. do zapytania ofertowego"Wykonanie kompletnej Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Imielin",:

Nastepuje zmiana w treści zapytania :

Zamawiający w zapytaniu ofertowym w pkt 6 podał Termin realizacji zamówienia : od podpisania umowy 90 dni.

Prawidłowy zapis punktu 6 zapytania ofertowego to:

6. Termin realizacji zamówienia : do 30 listopada 2020 roku

 
Zalaczniki:
zapytanie-ofertowe-wykonanie-kompletnej-gminnej-ewidencji-zabytkow-dla-gminy-imielin.pdf
informacja-zamawiajacego-z-dnia-15-maja-2020-r-o-zmianie-zapytania-z-dnia-13-maja-2020-r.pdf
««« powrót