MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia do 30 000 euro

data publikacji:  06-09-2019 | 10:42
data ostatniej modyfikacji:  26-09-2019 | 12:42
data wytworzenia dokumentu:  06-09-2019
autor dokumentu: Mirosława Strojny
edycja dokumentu: Marzanna Fabian
   
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż symbolicznego nagrobku “Pamięci ofiar II wojny światowej” (pomnika) na cmentarzu parafialnym w Imielinie 06.09.2019

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i montaż symbolicznego nagrobku “Pamięci ofiar II wojny światowej” (pomnika) na cmentarzu parafialnym w Imielinie

Miejsce cmentarz parafialny w Imielinie przy ul.Pokoju, część działki nr 855/56 o wymiarach 2,2m x 3,8 m - wskazany na mapie, która stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Oferty składać do 13 wrzesnia 2019 roku godz.12.00

 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu oraz przedstawienia próbek materiału, który musi zostać zaakceptowany przed przystąpieniem do prac przez Zamawiającego.

 
Zalaczniki:
zapytanie-ofertowe-wykonanie-pomnika-ofiar-imielin.pdf
««« powrót