MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia do 30 000 euro

data publikacji:  11-06-2019 | 14:35
data ostatniej modyfikacji:  11-06-2019 | 14:35
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlanego wraz z przedmiarami robót, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla inwestycji pn.: „Przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Aptecznej oraz wymiana nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Imielińską do skrzyżowania z ul. Olszewskiego.” 11.06.2019

 

„Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu koncepcyjnego

oraz projektu budowlanego wraz z przedmiarami robót, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla inwestycji pn.:

„Przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Aptecznej oraz wymiana nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Imielińską do skrzyżowania z ul. Olszewskiego.”

GK.271.10.2019

Zapytanie_ofertowe_na_wykonanie_dokumentacji_projektowej.pdf

««« powrót