MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia do 30 000 euro

data publikacji:  07-05-2019 | 09:23
data ostatniej modyfikacji:  07-05-2019 | 09:24
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
"Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlanego wraz z przedmiarami robót, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla inwestycji pn.: „ Przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Aptecznej oraz wymiana nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Imielińską do skrzyżowania z ul. Olszewskiego.” 07.05.2019

 

"Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu koncepcyjnego

oraz projektu budowlanego wraz z przedmiarami robót, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla inwestycji pn.:

„Przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Aptecznej oraz wymiana nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Imielińską do skrzyżowania z ul. Olszewskiego".

GK.271.10.2019

 

Zapytanie_ofertowe.pdf

 

 

««« powrót