MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia do 30 000 euro

data publikacji:  03-04-2019 | 12:00
data ostatniej modyfikacji:  25-04-2019 | 15:13
data wytworzenia dokumentu:  02-04-2019
autor dokumentu: Mirosław Szendera
edycja dokumentu: Marzanna Fabian
  Wyniki postępowania
Opracowanie projektu rozbiórki budynku przy ul. Aptecznej 12 w Imielinie 03.04.2019

 

Notatka z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o wartości poniżej 5000 euro znak: GK.271.21.2019

 

Przedmiotem zapytania jest:

 

Opracowanie projektu rozbiórki budynku przy ul. Aptecznej 12 w Imielinie,

termin realizacji zamówienia do 5 miesięcy,

Termin złożenia oferty do 24.04.2019 roku.

 
Zalaczniki:
zapytanie-ofertowe-projekt-rozbiorki-apteczna-12.pdf
««« powrót