MENU PRZEDMIOTOWE » WYBORY I REFERENDA » Archiwum wybory » Posłów do Parlamentu Europejskiego 2014

data publikacji:  31-03-2014 | 16:18
data ostatniej modyfikacji:  02-09-2014 | 11:14
autor dokumentu: Robert Lipa
edycja dokumentu: Robert Lipa

 

 

 

 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 roku o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

 

Zarządzenie Nr BM.0050.23.2014 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zapewnienia miejsc na terenie Imielina przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzien 25 maja 2014 roku oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Imielin dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, w okręgu wyborczym nr 11, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 rokuKomunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Imielinie, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, w okręgu wyborczym nr 11, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

 

Wykaz komitetów wyborczych uprawnionych do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w okręgu wyborczym nr 11 - województwo śląskie

 

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

Głosowanie przez pełnomocnika

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania


Sprawdzenie spisu wyborców

 

Powołanie na terenie Imielina czterech obwodowych komisji wyborczych

 

Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Imielinie

 

Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych w Imielinie z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Obwieszczenia Burmistrza Miasta Imielin z dnia 19 maja 2014 roku o o składzie i pełnionych funkcjach Obwodowych Komisji Wyborczych


Informacja dla osób starszych o możliwości dowozu do obwodowych komisji wyborczych w Imielinie