BIP » ORGANIZACJE POZARZĄDOWE » Otwarty konkurs ofert

data publikacji:  25-03-2014 | 13:03
data ostatniej modyfikacji:  03-07-2019 | 13:43
autor dokumentu: Sabina Stęchły
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 


Zarządzenie Nr BM.0050.4.2016 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 02 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku poprzez organizację zajęć z gimnastyki artystycznej dla dzieci i młodzieży oraz zapewnienie udziału w zawodach gimnastycznych

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.22.2014 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku