MENU PRZEDMIOTOWE » OCHRONA ŚRODOWISKA » wywóz odpadów komunalnych

data publikacji:  08-01-2014 | 10:50
data ostatniej modyfikacji:  30-04-2019 | 12:56
autor dokumentu: Robert Lipa
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

Odpady Komunalne

 

 

 

ROK 2019

 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 r - utrudniony dojazd

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 r- Firmy
 

 

 

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Imielin za 2018 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Imielin za 2017r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Imielin za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Imielin za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Imielin za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Imielin za 2013 r.