BIP » ORGANIZACJE POZARZĄDOWE » Małe granty » Oferta złożona dnia 1 sierpnia 2013 r. przez PZERiI Zarząd Oddziału Rejonowego w Mysłowicach

data publikacji:  02-08-2013 | 12:10
data ostatniej modyfikacji:  02-08-2013 | 13:14
autor dokumentu: Robert Lipa
edycja dokumentu: Robert Lipa

 

Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Oddziału Rejonowego w Mysłowicach na wsparcie  realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych i krajoznawczych oraz imprez rekreacyjnych dla osób starszych oraz samotnych z Imielina" w okresie od 14 sierpnia do 31 października 2013 roku.

 

- Oferta


- Zarządzenie Nr 0050.28.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 02 sierpnia 2013 roku

 

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości i każdy w terminie do 12 sierpnia 2013 roku może zgłosić uwagi dotyczące oferty.